Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Sokorai Orsolya EV. kijelenti, hogy a Vásárló által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult. A Szolgáltató ehhez a tevékenységhez adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a Vásárló személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. A személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
Sokorai Orsolya EV. valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Vásárlót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
A Vásárló tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.
Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 2003. évi XLVII. tv.-el módosított 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2018

Sokorai Orsolya EV. (székhely: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a., adószám: 69260348-1-43; (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és az érintett kérésére történő törlésének idejéig kezeli. A sikers rendelést követő 3 hónap elteltével a megrendelő adatait a rendszer automatikusan törli; a „Függőben lévő rendelések”, „Hibás rendelések”, „Törölt rendelések” adatait a rendeszer 30 nap után törli. Ennél fogva adatot nem tárolunk, hírlevelet nem küldünk.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő neve: Sokorai Orsolya EV.
Az adatkezelő címe: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a.
E-mail: nanettodesign@gmail.com

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

1 . AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES ADATKEZELŐK SZEMÉLYE:

 

A Nanettodesign webshop üzemeltetője:

www.tarhelypark.hu

Székhely:  1122 BudapestGaál József út 24.

GDPR: link

Szolgáltatások: webtárhely

Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, email címe, lakcíme/szállítási címe, székhelye, adószáma.

Adattovábbítás célja: a termék értékesítése az online felületen.

 

A Nanettodesign webshop szállítmányozási munkatársai:

Fürgefutár.hu – Fürgefutár.hu Kft (DPD, GLS futárszolgáltatások egy helyen)

Székhelye, postacíme: 1122 Bp. Városmajor u. 35.
Adószám: 22966331-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-946845
Email:
Honlap: www.furgefutar.hu

 

DPD Hungária Kft.

Székhelye, postacíme: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Adószám: 13034283-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Email: dpd@dpd.hu
Honlap: www.dpd.com/hu

 

Magyar Posta Zrt.

Székhelye, postacíme: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Email: ugyfelszolgalat@posta.hu
Honlap: www.posta.hu

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, email címe, szállítási és számlázási címe, adószáma, csomagfelvételi címe és neve, futár részére küldött maximum 30 karakter terjedelmű üzenet

Az adattovábbítás célja: termék szállítása.

 

A Nanettodesign webshop számlázási rendszere:

Online számlázószoftver neve: Billingo.hu

Szolgáltatást nyújtó cég neve: Octonull Kft.

Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Adószám: 25073364-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
E-mail: hello@billingo.hu
Honlap: www.billingo.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, email címe, szállítási és számlázási címe, adószáma, egyéb számlázással kapcsolatos adata.

Az adattovábbítás célja: online számla kiállítása a vevő adataival

 

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
– tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A webáruházban történő adatkezelés célja:

 • A webáruház üzemeltetése.
 • A webáruház üzemeltetése során a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, a megrendelésből származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése.
 • A vevők azonosítása, a többi vevőtől való megkülönböztetése, a vevővel való kapcsolattartás.
 • A webáruház fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése.
 • A vásárláshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés.

 

 1. ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

 

Webáruház: Az adatkezelés az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vevőkre vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs szükség.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatok adatkezelő általi felvétele és kezelése a webáruházat igénybe vevő önkéntes hozzájárulásán alapul, azaz jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja. A Vásárló a hozzájárulást a megrendelés elküldésével adja meg.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

A webáruházban nincs regisztráció.

 

 1. ADATHELYESBÍTÉS, HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során az ügyfélszolgálatnak írt levéllel (e-mail, postai út) módosíthatóak. A szállítási adatok a kiszállítás megkezdését követően nem módosíthatóak. A Vásárló kérheti az ügyfélszolgálat bármely 8. pont szerinti elérhetőségén a személyes adatainak törlését, amelynek az Adatkezelő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni.

 

 1. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI CÍM, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

E-mail cím: nanettodesign@gmail.com
cím: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a.
Az ügyfélszolgálat a részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az oldal üzemeltetőjénél, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

 

 1. COOKIE-K

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja küld el a Vásárló böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát.

Az általunk használt cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Vásárló eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az eszközön.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Vásárló hozzájárulása.

Az Adatkezelő csak a működéshez szigorúan szükséges cookie-kat használ: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lenne elérhető. Ezen típusú cookie-k nagy része kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Kivétel ez alól pl. az a süti, ami azt tárolja hogy az adott eszközön el lett fogadva a sütik használata az oldalon, személyes adatokat azonban ezek sem tartalmaznak, és az alábbi gombbal ezek is törölhetőek.

 

 1. NAPLÓZOTT ADATOK

Az Adatkezelő statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 8 napot követően törli:

látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

 

 1. SZÁLLÍTÁS

A webáruház működése során az Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében az alábbi cégeket veszi igénybe a szállításhoz a Vásárló döntése alapján:

 • DPD Hungária Kft. – adatok az 1. pontban.
 • Fürgefutár.hu – adatok az 1. pontban.
 • Magyar Posta – adatok az 1. pontban.

 

 1. JOGORVOSLAT

Bármely érintett személy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelme vagy vélt jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., , +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

Tájékoztató érvényes: 2018.10.01-től.

Nyomdai nap minden héten kizárólag PÉNTEKEN van, így az elkészitési határidőkről rendelés előtt kérlek érdeklődj!