ÁSZF (felhasználási feltételek)

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF vagy Szabályzat) tartalmazza a www.nanettodesign.com weboldalon (a továbbiakban: Weblap vagy Webáruház) elérhető szolgáltatások igénybevételének Vásárló általi használatának feltételeit. Kérjük, figyelmesen olvassa el és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező erejűnek tekinti magára nézve!

 

A Weblap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weblapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető itt.

 

Vásárló a Weblap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Sokorai Orsolya EV.

Székhely: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a.

Adószám: 69260348-1-43

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. HU40 1040 4247 9183 1620 0163 0000

Postai cím: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a.

Elektronikus levelezési cím: nanettodesign@gmail.com

Tárhely szolgáltató: www.tarhelypark.hu

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. A Vásárló:

 

Vásárló mindazon személy, aki a www.nanettodesign.com internet oldal (a továbbiakban Weblap) igénybevételével elektronikus úton leadott megrendeléssel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel Sokorai Orsolya EV. által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. A 2022. évi XIII. törvény (KATA törvény) rendelkezéseivel összhangban Vásárló kizárólag természetes személy lehet.

 

 1. A Termék:

 

A Vásárló által a megrendelésben megjelölt, a Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatások eredményeképpen elkészítendő termék(ek).

 

 1. Alapvető rendelkezések:

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a www.nanettodesign.com Webáruházon keresztül történik.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit módosítani. A módosítások a Weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

Az Általános Szerződési Feltételekről szóló jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódex nem vonatkozik rá.

 

A Weblapon található valamennyi tartalom (szöveg (jelen ÁSZF, termékismertető, tájékoztató, cikk, stb.), ábra, kép, illusztráció, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

 

A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek (jelen ÁSZF megszegésének) minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Vásárló elfogadja, hogy a jogsértésből eredő kár külön bizonyítása nélkül is legalább 150.000 forint kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak.

 

A Vásárló kijelenti, tanúsítja és garantálja, hogy az általa küldött képeknek, grafikáknak, koncepcióknak a megkérdőjelezhetetlen tulajdonosa, vagy megfelelő engedéllyel és szerzői jogokkal rendelkezik ezeknek a használatára ahhoz, hogy a Szolgáltató bármilyen egyedi terméket készítsen belőlük. A Vásárló garantálja és felelősséget vállal azért, hogy a képek, grafikák, koncepciók, illetve minden más megjelenített elem nem törvénybe ütköző, nem sért szerzői jogokat, személyi jogokat, nem sérti vagy kompromittálja bármilyen egyén magánéletét, nem tartalmaz törvény által tiltott szimbólumokat és motívumokat, nem utal rasszista, vagy erőszakos magatartásra és nincs semmilyen törvénytelen tartalma.

 

A Vásárló felelőssége, hogy az általa küldött képek a megrendelt termék(ek) elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vásárló által küldött, nyilvánvalóan rossz minőségű kép(ek)ért. Vásárló rossz minőségű Termékkel szemben kifogás benyújtására ezen okból kifolyólag nem jogosult.

 

A Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni a Szolgáltatóval. A téves vagy hamis adatok közléséből eredő károkért Szolgáltató nem felel. Amennyiben a Vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel, Szolgáltató jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból Vásárlót megkeresni, illetve az adatok valótlanságának bebizonyulása esetén jogosult a Vásárlót a Webáruházból kizárni.

 

Egyedi megrendelések esetén, a Szolgáltató által megszabott díj a szolgáltatás díját képezi, így a Szolgáltató nem értékesíti direkt módon a megrendelő által küldött elemeket. A Szolgáltató garantálja, hogy amennyiben a megrendelő szerzői jogokkal rendelkezik az általa küldött képek, grafikák, koncepciók fölött, a Szolgáltató nem értékesíti ezeket semmilyen online és offline felületen.

 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weblapra való csatlakozás miatt következik be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 1. A vásárlás menete

 

 • Regisztráció

 

A Weblap tartalma, valamint a vásárlás is elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül.

 

 • Termékek, szolgáltatások köre

 

A Weblapon található termékeket az online felületen lehet megrendelni. A Szolgáltató az e-mailen leadott rendeléseket is teljesíti. A Weblapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, magyar forintban van feltüntetve. A termékek ára a szállítás díját nem tartalmazza. Külön csomagolási díj nem kerül felszámításra.

 

A Weblapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót/illusztrációt jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól a képernyő színfelbontása, a nyomdai színkezelés illetve egyéb okok miatt. Az egyes termékekről megjelenített fényképek csak illusztrációk, a termékleírások csak tájékoztató jellegűek.

 

A Weblapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már megrendelt termékek vételárát a módosítás nem befolyásolhatja kedvezőtlenül.

 

Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a Weblapon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Vásárló dönthet, hogy eláll-e vásárlási szándékától vagy megvásárolja a terméket a helyes áron.

 

 • A rendelés menete

 

A termék kategória kiválasztása után a termék oldalon a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával helyezhető kosárba a kiválasztott termék. Azon termékeknél, ahol többféle terméktulajdonsággal érhető el a termék, a kosárba helyezés előtt az adott tulajdonságot kell kiválasztani. Ezután további termékek kosárba helyezésére vagy a fizetéshez való továbblépésre van lehetőség. A fizetéshez való továbblépés a “Kosár” gomb megnyomásával érhető el.

 

A Kosár áttekintését és esetleges módosítását követően a Vásárlónak ki kell választania a neki megfelelő szállítási módot. Ezt követően a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával lehet továbblépni. A Pénztárban a Vásárlónak meg kell adnia számlázási és szállítási adatait. A Pénztár oldalon a Vásárló tételesen látja a kosárba rakott termékeket és azok árát, valamint a szállítási díj összegét, kivéve a Magyar Posta szállítási díját, ami a megrendelés elküldését követően kerül kiszámításra a Magyar Posta mindenkori díjszabásának megfelelően. A megrendelés a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesíthető, melynek során Vásárló kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadta, az adatkezeléshez hozzájárul. Ezt követően egy a megrendelést összesítő lapon ellenőrizheti a Vásárló az adatokat. A Vásárló a rendeléséről visszaigazoló e-mailt is kap az általa megadott e-mail címre. Ez a visszaigazoló e-mail Vásárló részéről a Szolgáltató által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

 

 • Adatbeviteli hibák

 

Az adatbeviteli hibák javítására a Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában lehetősége van. A megadott adatokat bármikor meg lehet változtatni. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén azt haladéktalanul – 24 órán belül – jelezni kell a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

 

Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

 

 • Fizetési módok

 

Fizetésre kizárólag banki átutalással van lehetőség, melynek során a Vásárló a termék(ek) vételárát a Szolgáltató 1. pontban jelzett bankszámlájára fizeti meg. A termék(ek) átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult. A Weblapon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy személyes átvétel esetén az átvevő ponton a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát nem ad. A számla kiállítása elektronikus számlázó programban történik és e-mailben kerül megküldésre a Vásárlónak, a Vásárló által a megrendelésben megadott e-mail címre.

 

 • Szállítási módok

 

 • GLS futárszolgálat:

 

A megrendelt termék(ek) GLS futárszolgálattal történő szállítása esetén a futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) a termék(ek)et házhoz szállítja. A házhoz szállításra hétköznapokon 8-18 óra között, illetve a futárszolgálat kiszállítási rendjének megfelelő időpontban kerül sor. A Vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

 

 • Magyar Posta:

 

A Magyar Posta mindenkori díjszabása a posta honlapján érhető el.

 

 • Magyar Posta

 

Magyar Postával történő szállítás esetén a Magyar Posta szabályzatában meghatározott szabvány postaláda méretet meghaladó küldemény úgynevezett “Postán maradó” konstrukcióban kerül kiszállításra, azaz a küldemény a Vásárló által megadott postahivatalba kerül elküldésre és a Vásárlónak a postahivatalban kell azt átvennie. A Szolgáltató minden esetben értesíti a Vásárlót a megrendelt termék(ek) feladási időpontjáról és a postázási tudnivalókról, melyet követően a Vásárlónak kell érdeklődnie a postahivatalban a csomag megérkezéséről.

A szabvány postaláda méretet meg nem haladó küldeményt a Magyar Posta házhoz szállítja.

 

 • MPL

 

Az MPL (Magyar Posta Logisztika) a Magyar Posta leányvállalata, mely futárszolgálatként működik. A megrendelt termék(ek) MPL futárszolgálattal történő szállítása esetén a futárszolgálat a termék(ek)et a megrendeléstől függően csomagautomatába, Posta Pontra vagy házhoz szállítja. A házhoz szállításra hétköznapokon 8-18 óra között, illetve a futárszolgálat kiszállítási rendjének megfelelő időpontban kerül sor. A Vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

 

Az MPL-lel történő szállítás lebonyolításához kapcsolódó többlet feladatok miatt az így megrendelt termékekre egységesen termékenként bruttó 5,000 Ft (ötezer forint) ügyintézési díj kerül felszámításra.

 

 • Személyes átvétel:

 

A Vásárló a megrendelt termék(ek)et személyesen is átveheti, de kizárólag abban az esetben, ha az átvétel helyszíne és időpontja a Szolgáltatónak is megfelelő.

 

 • Egyéb tudnivalók:

 

A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén, a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A jegyzőkönyv a futártól illetve a postai alkalmazottól kérhető. A sérült termékről az átvételkor (nem utólag!) minden esetben szükséges fényképet készíteni; a sérült csomagolásról és a sérült termékről is. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át.

A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Szolgáltató semmilyen mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

 

A termékek szállítási költsége a GLS futárszolgálat illetve a Magyar Posta mindenkori díjszabásának megfelelő összeg. A megrendelésben a GLS futárszolgálat általi szállítás költsége feltüntetésre kerül, a Magyar Posta általi szállítási költség megrendelés után kerül kiszámításra. A szállítási díjak az áfát tartalmazzák.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 • A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

A rendeléseket a Szolgáltató terméktípustól függően általában 5-7 munkanapon belül tudja teljesíteni. A Szolgáltató törekszik a várható szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos vagy megjelölt szállítási idő nem tartható. Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában – a megrendelést – és amennyiben a megrendelt termék(ek) elkészítéséhez a Vásárlótól szükséges adat (pl. kép, szöveg, stb.), akkor ezen adat/adatok megérkezését – követően 3-7, de legkésőbb harminc munkanapon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Az esetleges késedelem esetén a Szolgáltató törekszik, de nem köteles a Vásárlót értesíteni.

 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

 1. Szavatosság, jótállás

 

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben illetve egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

 

 1. Elállás joga

 

Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék megrendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le az elállási határidő, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

 

„Címzett: Sokorai Orsolya EV. (1112 Budapest, Baradla u. 6/a.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő aláhúzandó!)

A vásárló(k) neve:

A vásárló(k) címe:

A vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Vásárló köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. Ez a rendelkezés vonatkozik pl. a Webáruházban megrendelt olyan egyedi termékekre, amelyek kifejezetten a Vásárló kérésére készülnek.

 

 1. Panaszkezelés

 

A fogyasztói panaszügyintézés elektronikus úton vagy postai úton történik a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein.

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 10.00 és 15.00 óra között áll a vásárlók rendelkezésére.

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervhez fordulat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6.

 

 1. Adatkezelés

 

A Szolgáltató a Vásárlók, illetve a Webáruház látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Fővárosi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.03.25.

Figyelem! 2024. július 23-tól-augusztus 28-áig a műhely nyári szabadság miatt ZÁRVA lesz! A rendelésfelvétel folyamatos,de a termékek szerkesztése csak 2024.08.29-től kezdődik! Rendelés előtt határidőkről MINDIG érdeklődj!